Köszöntünk honlapunkon!

Köszöntünk Honlapunkon!

Csermely Környezetvédelmi egyesület

Kik vagyunk mi és mivel foglalkozunk?

Csermely Környezetvédelmi egyesület

A Csermely Környezetvédelmi Egyesület 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy a régiónkba élő környezet- és természetvédelem iránt fogékony emberek tevékenységét összefogja, valamint ebben a témakörben felmerülő problémákat hatékonyan orvosolja. Egyik legfontosabb feladatunknak a Dél-alföldi Régióban előforduló védett, fokozottan védett valamint veszélyeztetett fajoknak és élőhelyeiknek a megóvását tekintjük. Ez természetesen önmagában még nem elegendő. Szemléletformálás nélkül a természetvédelmi tevékenység semmit sem ér. Mottónk, hogy „A természetet csak az védheti eredményesen, aki ismeri.” Ezért megalakulásunk óta tartunk előadásokat óvodás, általános, illetve középiskolás gyerekeknek hazánk természeti értékeiről és környezeti problémáiról. A régió lakossága körében vetélkedőink, táboraink, erdei iskola programjaink nagy népszerűségnek örvendenek. Egyetemi város lévén nem feledkezhetünk el a hallgatók környezettudatos gondolkodásának kialakításáról sem. Egyesületünk bekapcsolódik más intézmények és szervezetek természetvédelmi alapkutatásaiba, valamint környezeti nevelési projektjeibe is.

Tevékenységeink

Környezeti nevelés:

Óvodai foglalkozások

A környezeti nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Tapasztalataink alapján az óvodás korú gyerekek a legfogékonyabbak környezetük minden rezdülésére. Foglalkozásaink, amelyek két témakör köré csoportosulnak, játékos keretek között ismertetik meg az óvodásokat az őket körülvevő világgal. 1. Katicabogár és barátai 2. Csiga-biga – a foglalkozás a lakóhelyünk és környékének élőlényeit ismerteti. 3. A víz 4. A Földünk 5. Mi és az állatok

Általános és középiskolai előadások

Diavetítéses előadásainkat a Csongrád, Békés és Bács-Kiskun megye oktatási és kulturális intézményeinek felkérésére tartjuk, melyek a természet- és környezetvédelem legkülönbözőbb témaköreit ölelik fel. Amennyiben egyesületünk szakembergárdája nem megfelelően felkészült a felmerült téma bemutatására, akkor külső szakértőt kérünk fel az előadás megtartására.

Erdei iskola programok

Az erdei iskolai programok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gyerekek felfedezzék, megtapasztalják, és mindezek révén megértsék a természeti, gazdasági és kulturális összefüggéseket, kapcsolatokat. A terepi viszonyok között szervezett erdei iskola a környezeti nevelés valószínűleg leghatékonyabb formája. A megfelelően felkészült szakembereink segítséget nyújtanak az általános iskoláknak erdei iskola programjaik kidolgozásához, megszervezéséhez és lebonyolításához.

Természet-ismereti táborok

Nyári táborainkat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástárában, valamint nemzeti parkokban rendezzük, ahol kipróbálunk kémiai, fizikai, biológiai kísérleteket, kirándulunk, növényeket, állatokat figyelünk meg, mindezt élményszerű játékokkal, kézműves foglalkozásokkal egészítjük ki. A kirándulások helyszínei kultúrtörténeti értékekben és néprajzi emlékekben igen gazdagok. A táborunkban résztvevők bepillantást nyerhetnek a tanyagazdaságban dolgozók mindennapi életébe is.

Terepi kirándulások

A Dél-Alföldön még számtalan természeti kincs rejtőzik, melyeket még az itt élők közül is kevesen ismernek. Ezek egy részét be kívánjuk mutatni a nagyközönség számára. A nyilvánosság bevonása a megőrzésük egyik kulcsa lehet. Ezért negyedévente kirándulásokat szervezünk a régió természeti értékeinek megismerésére.

Természetvédelemi projektjeink:

A Dél-Alföld természeti értékeinek megóvása

Régiónkban még számtalan természeti kincs rejtőzik. Ezeket a természetes illetve természet közeli élőhelyeket legalább az alapkutatás szintjén meg kell vizsgálnunk. Elsődleges feladatunknak tekintjük a védett és veszélyeztetett fajok előfordulási helyeinek feltérképezését. A botanikai kutatásokon kívül a bogárfajokra, a herpeto- (kétéltűek, hüllők) és az avifaunára (madarak) vonatkozó felméréseket végezünk, emellett emlőstani vizsgálatokat is folytatunk. Az átfogó florisztikai, faunisztikai kutatáson túl, a folyamatos biodiverzitás monitoring programjaink során képet kapunk a védett és védelemre érdemes területek állapotáról, illetve az ezeket veszélyeztető tényezőkről. Amennyiben szükséges, az adott életközösség megóvása érdekében aktív természetvédelmi beavatkozásokat is végzünk.

Bogárfaunisztikai kutatások

A biotikai adatgyűjtéseken túl kiemelt fontosságúnak tartjuk a bogárfajok minél teljesebb megismerését. A program keretében átfogóan vizsgáljuk a Dél-Alföldön található élőhely-típusokban előforduló Colepotera fajokat. Kutatásaink elsősorban a talajlakó fajokra terjednek ki, de a táplálkozási lánc pontosítása érdekében egyéb szintközösségek felmérésére is szükség van. A terület jellegéből következik, hogy bármikor előkerülhet a magyarországi faunára új forma, alfaj, esetleg faj is. A nehezebben határozható csoportokban nem kizárt a tudományra nézve új faj felbukkanása sem. Az ökofaunisztikai kutatásokon túl, fontosnak tartjuk a főbb társulás-típusokban élőforduló bogarak életmódjának megismerését, mivel a védett, fokozottan védett bogárfajok legtöbbjének csak néhány lelőhelyét ismerjük, előfordulásuk és ökológiai igényeik tekintetében még mindig sok a fehér folt. A kapott eredmények felhasználásával természetvédelmi kezelési javaslatokat készítünk.

Daruvonulás-kutatás

Hazánkban a darvak őszi vonulása szeptember végén indul és november végéig tart. Magyarországra főleg a Finnországban, a Balti államokban, Lengyel-ország keleti régiójában és Svédország délkeleti részén költő madarak érkeznek. Ezek az első komolyabb fagyok beálltával elindulnak Hortobágyról, majd Kardoskút és a szegedi Fehér-tó érintésével elhagyják az országot. Egyesületünk tagjai a vonulási időszakban, heti rendszerességgel számolják a Fehér-tavon éjszakázó példányokat. A tudományos igényű vonulás-vizsgálatok már 1989 óta színes gyűrűs jelöléssel történnek. A színek teleszkóppal 2-300 méterről is jól elkülöníthetők. A táplálkozó területeken folyó színesgyűrűs darvak leolvasásához egyesületünk is csatlakozott.

Szeretnéd aktívan segíteni a környezetvédelemet?

Lépj be te is egyesületünkbe!

Az egyesület elnökségi tagjai:

Elnök

Csehó Gábor

Mobil: +36-20-977-05-25
Ügyvezető elnök

Halmi Gábor

Mobil: +36-30-604-34-43
Titkár

Hódi Szilveszter

Mobil: +36-30-576-46-37  
Elnökségi tag

Balogh-Langer Lajos

Elnökségi tag

Balogh Zsolt

Támogatóink: