Csermely Egyesület - Adó 1% felajánlás
Adó
1%

Adószám: 1 8 4 7 0 7 1 4 - 1 - 0 6 Adó1% felajánlása életet ment!

adóbevallás adó 1 százalék adóegyszázalék felajánlás

Környezet-és természetvédelem

Egy napon nem lesz tiszta víz, szennyezett lesz a levegő, harcok folynak majd az alapvető élelmiszerekért, fertőző járványoktól lesz beteg a nép...

Tűrhetjük-e hallgatagon, hogy bizonytalan gazdasági érdekből, romboló dühtől vezényelve, vagy vétkes könnyelműség miatt örökre és pótolhatatlanul eltűnjenek olyan értékes természeti alkotások, eredeti szépségek, nagy értékű ritkaságok, amelyek soha többé újra létre nem hozhatók?

Környezetünk védelme mára egyik legfontosabb nemzeti és nemzetközi ügyünkké vált. Kérdés, hogy az emberiség meg tudja-e oldani az általa okozott környezet- és természetvédelmi problémákat, válsághelyzeteket? Erre csak egy megfelelően felkészült társadalom lesz képes. Így egyre fontosabb szerepet kap a környezeti nevelés, mely lehetővé teszi a környezetéért felelősen gondolkodó és cselekvő társadalom kialakulását.


Adó egy százalék felajánlásával Ön is hozzájárul a környezet védelméhez!

Csermely Környezetvédelmi Egyesület
Adó 1%-hoz adószám: 18470714-1-06

A Csermely Környezetvédelmi Egyesület tevékenységei:

 • tevékenységek a levegő tisztaságáért,
 • küzdelem a vizek védelméért,
 • természetben élő állatok megóvásáa,
 • szemléletformálás a fiatalok ismereteinek bővítéséért,
 • ...hogy jobb és élhetőbb legyen a világ...
Támogatása NÉLKÜLÖZHETETLEN segítség!

adó 1+1%, környezetvédelem, természetvédelem
Adó
1%

A földet unokáinktól kaptuk kölcsön! Adó1% felajánlása életet ment!

A földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!

"Magyar sorsnak mondják azt, ha valakit csak halála után fedeznek fel. Akkor kezdjük érdemeit méltatni, akkor eszmélünk rá jelentőségére, amidőn már nincs az élők sorában. Ez a megállapítás nemcsak emberekre vonatkozik, de érvényes az élettelenekre is, elsősorban a megváltozott ősi földre." (Beretzk Péter - 1954)

Néhány alapvető meggondolás:

 • Az emberi társadalom a bioszféra része, attól (annak „szolgáltatásaitól”) elválasztva életképtelen. A Föld lelakott, állapotának javításához mindenkire szükség van!
 • A bioszféra szolgáltatásai korlátozottan állnak rendelkezésre (a természeti erőforrások végesek).
 • A bioszféra szolgáltatásait az eltérő élőhelyeken felismerhető élőlényközösségek (biomok, társulások…) együttesen, egymással kölcsönhatásban nyújtják.
 • Egy adott élőlényközösség által nyújtott szolgáltatás volumene, az élőlényközösség típusától függ és annak térbeli kiterjedésével (területével) arányos.
 • Egy adott élőlényközösség sérülésének vagy megsemmisülésének hatása a globális ökoszisztéma folyamatain keresztül (biogeokémiai ciklusok, globális légkörzés stb.) az emberi társadalom egészére fejti ki hatását, így a lokális károsodás és annak hatásai, egy bonyolult ökológiai hatásláncon keresztül, térben és időben diffúz módon jelentkeznek, gyakran az eredeti károsodás helyszínétől távol.
 • A természetvédelmet éro kihívások rendkívüli mértékben megnövekedtek. A rendelkezésünkre álló eroforrások korlátozottak, Sokszor az egyesületünk programjai sikerességéhez az önkéntesekre, a támogató tagjainkra tud támaszkodni.
 • Egyesületünk számára felajánlott tagdíj, adóbevalláskor az adó 1%, támogatás segíti a környezet-és természet védelme kapcsán folyó erofeszítéseket.

Önkéntességgel a környezet-és természet védelméért
Sok olyan tevékenység van az egyesület életében, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a környezetvédelem, a természetvédelem érdekében személyes akaratból anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek segítoink. Ok az önkénteseink. A természetért, a környezetért végzett önkéntes tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár, az önkéntes nem helyettesíti a profi munkaerot. Az egyesületi önkéntes nem elsosorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg az egyesületnél. A környezet-és természetvédelmi önkéntes tevékenység egyesületünknél fontos segítség. Nagyban elosegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztodés csökkentéséhez és a teljes foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében. Legyél Te is támogató, önkéntes segíto!

4 fontos indok, hogy adóbevallásodkor az adó 1% felajánlással segítse a természetvédelmet:
- az szja 1+1% felajánlás minden egyes forintja (bármikor leellenőrizhetően) a környezet védelmére fordítódik,
- a környezetvédelmi, természetvédelmi feladatok az adó 1 százalék felajánlás révén könnyebbé válnak,
- adóbevallásnál az adóegyszázalék felajánlás nem kerül semmibe sem, úgy segítheti a felajánlás a természetvédelmi feladatokat, hogy külön nem kell rá költeni,
- adóbevalláskor tett adó egy százalék felajánló támogatása révén segítjük a környezet-és természet védelmét!
- az adó 1+1 százalék felajánlása az adóbevalláskor nem kerül plusz költségbe, mégis óriási segítség a közhasznú feladatok ellátása kapcsán az szja 1% felajánlás,

Adóbevalláskor az szja 1+1 százalék felajánlás jóvoltából az oktatást, a levegő tisztaságot, a hulladékgazdálkodást, a vízvédelmet, a szemléletformálást, a prevenciót is segíti. A környezetvédelmi tevékenység az szja egy százalék felajánlása által válik finanszírozhatóvá. Az 1+1% felajánlása így életet mentő támogatás! A természet oltalmazása fontos feladat. Adóbevalláskor gondoljon arra, hogy az adó 1 százalék felajánlás révén fontos ügyet, a természet védelmét támogatja!

Adóbevalláskor a személyi jövedelemadó bevallásakor az szja 1+1 százalék felajánlása semmibe sem kerül, mégis óriási segítség a természet megmentéséhez. Az egyre növekvő költségeket az szja 1 százalékból befolyó támogatásból tudjuk finanszírozni. Évente több tucat segítő programot és gyerekek ezreinek táborozását segíti adó 1% felajánlásával.

Adóbevalláskor vagy utána május 20-ig úgy tudja a befizetett adója 1%-át az állatok mentésére felajánlani, hogy az adószámot tartalmazó felajánlóívet - űrlapot eljuttatja az adóhatósághoz. Az szja 1+1% felajánlás pontos menete kapcsán a bérszámfejtője vagy könyvelője tud szakszerű segítséget nyújtani. Kérjük, hogy ne hagyja kárba veszni az adója egy százalékát, azt a környezet és a természet védelmére ajánlja fel.!

Segítségét, egész éves figyelmét, támogatását, adó 1 százalék felajánlását hálásan köszönjük! Az Ön segítségével tevékenységünk válik sikeresebbé! Az eredmény, a jobb környezet kialakítása a támogatóinkkal közös siker! Köszönjük szépen a segítséget!

adóbevalláskor 1% felajánlás, környezetvédelem természetvédelem, madárkórház